top of page

Ár dTuarascáil Bhliantúil

Gach bliain, ullmhaíonn Músaem Leanaí Wilmington tuarascáil bhliantúil chun buaicphointí agus éachtaí na bliana a roinnt leis an bhfoireann, deontóirí, comhpháirtithe pobail, baill an phobail, agus daoine aonair a chuireann ar ár gcumas ár misean a shaothrú. 

bottom of page